ماهی کوچک
توسط : Aansherly

دچار یعنی عاشق...

و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک

 

دچار آبی بیکران دریا باشد...

سه شنبه 23/5/1386 - 16:26
پسندیدم 0
UserName
x