بزرگترین کتاب
توسط : Mohammad2007
ضخیم ترین کتاب چاپی توسطپیتر تروندل اهل شهر بازل سوئیس به چاپ رسیده و روی جلد آن به اندازه 5*4.5 سانتی متر می باشد . اما ضخامت آن برابر 2.75 متر است
سه شنبه 23/5/1386 - 15:59
پسندیدم 0
UserName
x