گران قیمت ترین دندان
توسط : Mohammad2007
در سال 1816 یک دندان متعلق به ایزاک نیوتون (1727-1643) به قیمت 730پوند فروخته شد.دندان مزبور را یک مجیب زاده خرید و آن را زینت انگشتر خود نمود و همواره بر ست داشت
سه شنبه 23/5/1386 - 15:47
پسندیدم 0
UserName
x