حضرت علی علیه السلام
توسط : Mohammad2007
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما آیند(حضرت علی علیه السلام)
سه شنبه 23/5/1386 - 15:39
پسندیدم 0
UserName