شيعه و مهدى‏
از نظر شيعه، مسأله مهدويت ونويد ظهور مهدى موعود(ع)، يكى از مسايل بسيار حياتى اسلام به شمار مى رود و به اندازه اى اهميت دارد كه اعتقاد به ظهور حضرت، در رديف وقوع قيامت، وتكذيب وتصديقش در رديف تكذيب وتصديق رسول اكرم (ص) مى باشد .

از نظر شيعه، مهدويت يك مسأله كهن وريشه دار است وسابقه آن به نخستين روزهاى طلوع فجر اسلام ودوران رشد شخص نبى اكرم (ص) برمى گردد.

به اعتقاد شيعه، علاوه بر آيات متعددى كه در قرآن كريم وارد شده وپيشوايان دينى آن ها را به وجود مقدس مهدى موعود تفسيركرده اند، صدها حديث معتبر و متواتر از حضرت رسول اكرم (ص) و جانشينان آن حضرت صادر شده كه در آن هاصفات، خصوصيات وجزئيات زندگى آن منتظر موعود واين كه پس از تولد دو بار غيبت خواهد داشت وپس از غيبت طولانى ظهور خواهد كرد وبا تشكيل حوادث واحد جهانى، جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود، بيان شده است.

شيعيان بر اساس روايات عقيده دارند كه مهدى موعود(ع)، سرى از اسرار حق و آخرين برگزيده الهى است كه پس از تولد از نظرها غايب شده است وپس از مدت زمانى طولانى ظهور مى نمايد واو حجة الله، خليفة الله و بقية الله است.

مهدى موعود(ع) از نسل پاك پيامبر خدا(ص) و از على و زهرا(ع) و نهمين نفر از فرزندان امام حسين و فرزند بلا فصل امام حسن عسكرى (ع) است. شيعيان دوازده امامى عقيده دارند كه حضرت مهدى (ع)، همنام وهم كنيه پيامبر(ص) وهم اكنون زنده است وهنگامى كه خداوند اجازه ظهورش دهد قيام مى كند وزمين را پر از عدل و داد مى نمايد.

شيعيان طبق وعده هاى انبياى سلف(ع) و نويدهاى كتب مذهبى، و وعده هاى صريح قرآن كريم عقيده دارند كه: آن گاه كه اخلاق ومعنويت از ميان بشر رخت بربندد وظلم و ستم فراگير شود واسباب ظهور مهيا گردد، حضرت مهدى (ع) به فرمان حق قيام مى كند.

با آمدنش هيچ حكومت باطلى روى زمين باقى نمى ماند . مرزهاى جغرافيايى ميان كشورها برداشته مى شود، مظامر شرك وكفر وبى عدالتى از بين مى روند، عدالت اجتماعى تأمين مى گردد، هر حقى به صاحب حق مى رسد و در سراسر جهان، تنها يك نظام حكومت مى كند و آن نظام عادلانه اسلام و احكام نجات بخش آسمانى قرآن كريم است. (1)

  1. ظهور حضرت مهدي (ع) از ديدگاه اسلام مذاهب وملل جهان هاشمي شهيدي ص 68

سه شنبه 23/5/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName
x