اهل سنت و مهدي‏
برخى تصور مي كنند كه اعتقاد به مهدى منتظر(ع) ويژه شيعيان است در حالى كه اصل اين عقيده از نظر اهل سنت، با شيعه همسان بوده وبين اين دو فرقه از حيث بشارت هاى پيامبر(ع) راجع به ظهور آن حضرت ومأموريت جهانى وى ودرباره شخصيت برجسته ونفوس آن بزرگوار وحتى نشانه هاى ظهور و ويژگى هاى انقلاب او، تفاوتى وجود ندارد . تنها تفاوتى كه وجود دارد اين است كه اغلب دانشمندان اهل سنت مي گويند: حضرت هنوز متولد نشده وغايب نيست، بلكه به زودى متولد خواهد شد وبه آن چه پيامبر(ع) بشارت داده جامه عمل مى پوشاند وعده كمى از آنان در مورد ولادت وغيبت او، با شيعه هم عقيده اند. (1)

آن چه از مجموع منابع تاريخى وحديثى اهل سنت استفاده مى شود اين است كه مسأله ظهور حضرت مهدى (ع) مورد اتفاق واجماع مسلمين است . مؤلف كتاب الإمام المهدى (ع) استاد على محمد على دخيل، اسامى 205 نفر از بزرگان اهل سنت را دركتاب خود آورده، به اين ترتيب كه تعداد

سى نفر از آن ها مستقلاً درباره حضرت مهدى (ع) كتاب نوشته اند وسى ويك نفر ديگر فصلى را دركتاب هاى خود به روايات حضرت مهدى (ع) اختصاص داده اند و 144 نفرشان به تناسب هاى مختلف، روايات حضرت مهدى (ع) را دركتاب هاى خود آورده اند . (2)

حتى اين اعتقاد در معروف ترين و معتبرترين كتب روايى اهل سنت، يعنى صحاح سته (3) آمده است.

اين محدثان نامى اهل سنت، روايات مربوط به حضرت مهدى (ع) را از: عمر بن خطاب، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، ثوبان، جابر بن عبدالله انصارى، جابر بن سمره، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن عاص، انس بن مالك، ابو سعيد خدرى، أم سلمه وغير اين ها نقل كرده اند. (4)

  1. عصر ظهور , علي کوراني , ص 391.

2. آخربن اميد، داود الهامى ص 223.

3. صحاح سته عبارتند از: صحيح بخارى صحيح مسلم، سنن ابن داود ,سنن ترمذى, سنن نسايي، و سنن ابن ماجه.

4. ظهور حضرت مهدى (ع) از ديدگاه اسلام، مذاهب و ملل جهان، هاشمى شهيدى، ص 71.

سه شنبه 23/5/1386 - 15:27
پسندیدم 0
UserName