سه تا نصیحت
توسط : ma_nateghi
سه تا نصیحت:

 

 آویزه ی گوشت کن 

1) اگر اولش به فكر آخرش نباشي آخرش به فكر اولش مي افتي

. 2) لذتي كه در فراغ هست در وصال نيست چون در فراغ شوق وصال هست و در وصال بيم فراغ .

 3) آغاز كسي باش كه پايان تو باشد.

يکشنبه 14/5/1386 - 17:53
پسندیدم 0
UserName