مجمع خوبي ها
توسط : etk_133

امام علی (ع) می فرمایند : همه خوبیها در سه خصلت گرد آمده است : نگاه کردن ، خاموشی و گفتار . هر نگاهی که مایه عبرت نباشد سهو است و هر سکوتی که با اندیشیدن همراه نباشد غفلت است و هر سخنی که یاد خدا در آن نباشد هیاهوست . پس ، خوشا آن که نگاهش عبرت باشد و سکوتش اندیشه و گفتارش ذکر خدا و بر گناه خویش بگرید و مردم از گزند او در امان باشند.

و همچنین می فرمایند : سه چیز مجمع خوبیهاست : نعمت بخشی ، رعایت عهد و پیمانها و صله رحم .

خوبی تمام در کسی است که ارزش و اندازه خویش را بشناسد.

میزان الحکمه - جلد 4 - قسمت1157


پنج شنبه 28/4/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName