ايران ...ازبكستان
توسط : Saratan X
بازي خوبي از تيم ملي نميبينيم....
گل به خودى رحمان رضايي روحيه تيم را تضعيف كرده
در نيمه دوم تيم ايران با سانتر زيباى مهدى مهدويكيا توانست توسط سيد جلال حسيني به گل برسد
دقايقى پس از گل دندان جلوى مهدى مهدويكيا شكست.
چهارشنبه 20/4/1386 - 15:9
پسندیدم 0
UserName