چقدر وحشتناكه...
توسط : mary320960

چقدر وحشتناكه كه هيچكس دلش براي من تنگ نشد هيچكس نپرسيد كجايي؟حتي اونايي كه خيلي دم از معرفت مي زدند!!!!

ياد حرف همسايه افتادم كه يک بار بهم گفته بود ... به سايه ها دل نبند!...... راست گفت.

چهارشنبه 20/4/1386 - 11:47
پسندیدم 0
UserName