يه كم رو اين مطلب فكر كن *
توسط : mary320960

 

هميشه انقدر ساده نرو و مگذر، لااقل نگاهي به پشت سرت کن...! شايد کسي در پي تو مي دود و نامت را با صداي بي صدايي فرياد ميزند..! و تو.. هيچ وقت او را نديده اي سالهاست كور شده ايم...........قرن هاست كه كر گشته ايم ......حتي صداي تپش قلب خويش را از ياد برده ايم! سالهاست كه بودن را با ماندن

                        اشتباه گرفته ايم.

                                                                

چهارشنبه 20/4/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName