اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
توسط : بر ز خ

سلام

مي دونيد چرا وقتي مي خواهيم قرآن بخونيم اولش اعوذ بالله ..مي گيم چون خود خدا گفته:

فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

چون خواهي قرآن تلاوت كني اول از شر شيطان مردود به خدا پناه ببر

                                                            سوره نحل آيه 98

چهارشنبه 20/4/1386 - 9:10
پسندیدم 0
UserName