خداوند بندگاني را آفريده
توسط : حامد...
 

 

خداوند بندگاني را آفريده كه از ديگران رفع حاجات كنند .

چهارشنبه 20/4/1386 - 7:0
پسندیدم 0
UserName