با وضوح كامل براي خود مشخص كنيد
توسط : حامد...
 

با وضوح كامل براي خود مشخص كنيد كه چه كسي هستيد و به چه چيزي پايبنديد. از سازشكاري بپرهيزيد.

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:58
پسندیدم 0
UserName