چه بد است آن بنده خدا كه
توسط : حامد...
 

 چه بد است آن بنده خدا كه دورو و دو زبان است . در حضور برادرش او را مي ستايد ، و در غياب او بدگوئيش مي كند . اگر عطايي به برادرش رسد حسد برد ، و اگر گرفتار گردد او را وانهد .

بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذا لسانين ، يطري أخاه شاهدا ، و يأكله غائبا ، إن أعطي حسده ، و إن ابتلي خانه

تحف العقول ، ص 518

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:58
پسندیدم 0
UserName