حضرت امام هادي (ع) :
توسط : حامد...
 

حضرت امام هادي (ع) :

 كسي كه خود را سبك مي شمارد ، از شر او در امان مباش .

من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره

تحف العقول ، ص 512

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:55
پسندیدم 0
UserName