پروتکل شماره 11 رهبران يهود براي تسخير جهان
توسط : حامد...
 

پروتکل شماره 11 رهبران يهود براي تسخير جهان 

 

 -شوراى دولت همانند گذشته، بيان كننده صريح قدرت قانونى رهبر به حساب مى‏آيد. اين شورا جزئى از قوه قانونگزارى است كه مى‏توان آن را « كميته نظارت بر قوانين و تصويب نامه‏هاى رهبر» نام نهاد.

 

- مفاد بالا جزئى ازقانون اساسى جديد به حساب خواهد آمد. به علاوه انشاء قوانين و مقررات به طرق زير امكان‏پذير است:

 

الف - از طريق قوه مقننه، تحت پوشش پيشنهادات كميته نظارت بر قوانين.

 

ب - ازطريق پيشنهاد رييس جمهور و با تصويب شوراى دولت

 

ج - در موارد ضرورى به وسيله كودتا

 

- درباره كليات مربوط به قوانين تقريباً بحث كرده‏ايم و اينك اندكى وقت خود را صرف پرداختن به جزييات مى‏كنيم تا بتوانيم ماشين دولت را در جهتى كه قبلا\" بحث كرده‏ايم، به حركت درآوريم و منظور من ازذكر جزييات آن است كه آزادى مطبوعات، حق تشكيل انجمن‏ها، آزادى عقيده، اصل رأى‏گيرى و خلاصه بسيارى چيزهاى ديگر را بايد از لوح ذهن آدمى براى هميشه پاك كنيم. و يا اينكه پس از اعلام قانون اساسى جديد، دستخوش تغييرات بنيادى گردانيم. زيرا پس از انجام اين تغييرات ما مى‏توانيم مقررات خود را به منصه ظهور درآوريم.

 

اما اگر مدتى طولانى از اعلام و انتشار قانون اساسى بگذرد، و ما اين تغييرات را ايجاد كنيم، در اين صورت خطرات قابل توجهى ما را تهديد خواهد كرد. دلايل وجود اين خطرات را مى‏توان در زير آورد:

 

اگر ما تغييرات را عجولانه انجام دهيم، از لحاظ روانى نوعى ترس ازتغييرات در مردم ايجاد مى‏شود. از سوى ديگر اگر ما خيلى افراطى در مورد انجام تغييرات عمل كنيم، به شأن و پرستيژ لغزش‏ناپذير خويش لطمه وارد ساخته‏ايم. و يا مى‏گويند كه ما خطر را احساس كرده‏ايم كه مجبور به انجام چنين تغييراتى شده‏ايم. در اين صورت، باز به پرستيژ قانون اساسى لطمه وارد مى‏شود. آنچه ما مى‏خواهيم اين است كه از همان آغاز اعلام قانون اساسى و پيروزى، كودتا يعنى در حالى كه مردم جهان هنوز در حالت وحشت به سر مى‏برند، فوراً احساس كنند كه ما فوق ‏العاده قوى، پرقدرت و شكست ‏ناپذير هستيم و مى‏توانيم بدون مقاومت، آنچه را كه بر سر راهمان وجود دارد، برداريم و به مردم تفهيم كنيم كه قدرت را با آنها تقسيم نخواهيم كرد. در اين حال آنها چشم روى هم مى‏گذارند، راضى مى‏شوند و به انتظار دستور ما مى‏نشينند.

 

ما گرگيم

 

- غيريهوديان گله گوسفندانند و ما گرگهاى اين گله هستيم. و شما مى‏دانيد كه وقتى گرگ به گله مى‏زند، چه اتفاقى مى‏افتد؟

 

- علت اينكه غيريهوديان چشم روى هم مى‏گذارند و چيزى نمى‏گويند آن است كه ما به آنان قول مى‏دهيم به محض آنكه دشمنان را رام و تمام احزاب را سركوب كرديم، تمام آزادى‏هايى كه از آنها گرفته شده است، به آنها باز مى‏گردانيم. ضرورتى ندارد كه بگوييم چه مدت طول مى‏كشد كه آنها را براى بازگرداندن آزادى‏هايشان در حال انتظار نگه مى‏داريم.

 

- به چه دليلى ما اين خط مشى را در پيش گرفته ‏ايم؟

 

و چرا غيرصهيونيستها به مفهوم واقعى آنچه كه ما به ذهنشان فرو مى‏كنيم، توجه نمى‏كنند؟ چرا قوم پراكنده ما براى رسيدن به هدفهايش به جاى صراط مستقيم، اين همه راه پرپيچ و خم طى مى‏كند؟

 

دليلش آن است كه ما كارهايمان را به وسيله سازمانهاى فراماسونرى كه ناشناخته هستند، انجام مى‏دهيم و كوشش مى‏كنيم هدفهايمان گمان و سوءظن برنيانگيزد و اين گله غيريهودى به فراماسونرى ما به پيوندد و به چشم رفقاى خود خاك بپاشد.

 

- ما يهوديان برگزيده خداوند هستيم و پراكندگى‏مان در سراسر جهان از عنايات اوست. پراكندگى ما در چشم همگان نوعى ضعف به شمار مى‏رود. در حالى كه اين خود براى ما نوعى قدرت است. زيرا ما اكنون در آستانه فرمانروايى بر سراسر جهان قرار گرفته‏ايم.

 

- تا زمان بنا نهادن آنچه كه طرح كرده ‏ايم، فاصله زيادى نيست.

 

 

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:55
پسندیدم 0
UserName