بشر تنها
توسط : حامد...
 

بشر تنها جانوری است که می خندد و میگرید. زیرا او تنها جانوری است که تفاوت « آنچه هست »و« آنچه می توانست باشد » را میداند

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:54
پسندیدم 0
UserName