خدا زیباست
توسط : حامد...
 

خدا زیباست

 

او كه هميشه اشكهای ما را می بيند وبه ما تسلی می دهد.او كه همه ما، عاشقانه او را صدا می كنيم   و او به ماجواب می دهد. او كه مارا دوست دارد  نه به خاطر زيباييمان ؛ نه به خاطر معلوماتمان ونه به خاطر داراييمان ؛ به خاطر خودمان واقعا ما را دوست دارد و هيچ وقت ما رافراموش نمی كند حتی در لحظه مرگ ودر لحظه بيماری و تنهايی و حتی در لحظه ای كه با ما قهر است .

 

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:53
پسندیدم 0
UserName