هنگامي آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهيد كرد
توسط : حامد...
 

 

هنگامي آرامش و اعتماد به نفس را تجربه خواهيد كرد كه بدانيد كار درست را انجام مي دهيد، صرف نظر از اين كه به چه قيمتي تمام مي شود.

چهارشنبه 20/4/1386 - 6:50
پسندیدم 0
UserName