او بر هر چیز توانای مطلق...
 

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

 

خدا را به بندگان لطف و محبت بسیار است، هر که را بخواهد روزی می دهد، و او بر هر چیز توانای مطلق و مقتدر و غالب است.

 

سوره ی مبارکه ی شوری، آیه ی 19

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه 20/4/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName