وقتي با دو گوشي تلفن همراه مي‌توان تخم مرغ پخت
دو خبرنگار روسي با پختن يك تخم مرغ با استفاده از دوگوشي تلفن همراه، مضرات امواج ساطع شده از اين ابزار ارتباطي را متذكر شدند.
به گزارش سايت خبري فارس زبان " وين بتا " ، " ولاديمير لوگوسكي"( VLADIMIR LAGOVSKI)  وآندري مويسنكو  (ANDREI MOISEYNKO) ازروزنامه پراودا"KOMSOMOLSKAYA PRAVDA"  در مسكو تصميم گرفتند كه به صورت مستقيم مضرات تلفن همراه را نشان دهند.
در اين آزمايش هيچگونه‌جادويي در مورد چگونگي پخت باتلفن‌هاي همراه وجود ندارد و تنها موضوع محرمانه‌ي اين آشپزي، امواج راديويي است كهاز تلفن‌هاي همراه منتشر مي‌شود.
اين دو روزنامه‌نگار،سيستمي مانند مايكروويو تهيهكردند كه در آن تخم مرغ به نحوي بين دو تلفن همراه قرار مي‌گيرد كه طرف صفحهنمايشگر( طرفي كه با آن صحبت مي‌شود) در مقابل هم قرار گيرند.
در اين سيستم همچنين يك ضبط صوت در مقابل گوشي‌ها قرارگرفت تا صداهاي توليد شده از تلفن همراه را در حالي كه گوشي‌ها روشن‌اند ، پخش كند.
در اين آزمايش ، بعد از 15دقيقه تخم مرغ اندكي گرممي‌شود ، بعد از 25 دقيقه، تخم مرغ بسيار گرم‌ مي‌شود و پس از 65دقيقه، تخم مرغپخته شده است.
دراين گزارش آمده است : در صورتي مغز شما پخته مي‌شودكه شماساعات بسيار زيادي را مشغول صحبت كردن با موبايل باشيد.
سه شنبه 19/4/1386 - 23:29
پسندیدم 0
UserName