سؤال کنيد.
توسط : حامد...
 

برای دوستیابی و نفوذ بر ديگران ، به جاي دستور صريح، سؤال کنيد.

سه شنبه 19/4/1386 - 18:32
پسندیدم 0
UserName