دنيا
توسط : setare90

 دنيا جاي خطرناكي براي زندگي كردن است نه به خاطر مردم شرور، بلكه به خاطر كساني كه شرارت ها را نگاه  مي كنند و كاري دمورد آن انجام نمي دهند

( انيشتين )

سه شنبه 19/4/1386 - 18:28
پسندیدم 0
UserName