وارد بهشت نمي شود.
توسط : حامد...
 

سخن چين وارد بهشت نمي شود.

سه شنبه 19/4/1386 - 18:25
پسندیدم 0
UserName