حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

 

حضرت رسول (ص)

رسول خدا (ص )شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت مي گرفت و منظم

مي کرد، ومي فرمود: مساوی و منظم باشيد، نامنظم و جدا از هم نباشيد که

قلبهای شما از يکديگرجدا مي شود.

کان رسول الله - صلی الله عليه و اله - يمسح مناکبنا فی الصلوة و يقول :

استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم

 ( جامع احاديث الشيعه ، ج 6 ، ص 470 )

سه شنبه 19/4/1386 - 18:21
پسندیدم 0
UserName