حق و باطل
توسط : Ghoroub
اگر باطل را نمي توان ساقط کرد مي توان رسوا ساخت.

 اگر حق را نمي توان استقرار بخشيد مي توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت

دكتر علي شريعتي

سه شنبه 19/4/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName