کنکوری... تنوری
توسط : AB2007

                      انواع بچّه کنکوری ها 

...:
موجوداتي شبه انسان که از نظر آنها زندگي يعني کنکور و کنکور يعني زندگي. شک ندارم که آنها يک سال تمام است که خود را در آينه نديده اند. در طول اين يک سال، حرفي جز درس و تست و کنکور از دهن آنها خارج نشده و يک سال تمام است که دارند تست می زنند و حتي در اين دقايق آخر نيز دست بردار نیستند.
 آنها در اين يک سال شايد فقط يکي دو شب، آن هم فقط شش ساعت، خوابيده باشند؛ به اين اميد که بعد از قبولي در دانشگاه يکي دو هفته‌اي فقط بخوابند.
·درس خون ها:
انسانهايي که در طول اين يک سال هم درسشان را خوانده‌اند و هم خودشان را در آينه ديده‌اند و هم تلويزيون را تماشا کرده‌اند و هم با دوستانشان به گردش رفته اند و هم ... .
· بي خيال ها:
گروهي که بیشتر آنها تحت تأثير‌ «خيالي نيست» قرار گرفته‌اند و در طول اين يک سال کلاً بيخيال کنکور و درس و مدرسه شده اند. اين گروه يک سال تمام خوردند و خوابيدند و آن شب زنده‌داري هاي گروه اول را تحمل نکرده اند و فقط يک شب پابپاي دسته‌ اول بيدار مي‌مانند
.

سه شنبه 19/4/1386 - 16:24
پسندیدم 0
UserName