نظر ارسطو درباره کلیات

 


ارسطو نیز مانند افلاطون معتقد بود که علم به محسوسات که جزئی اند تعلق نمی گیرد، بلکه فقط کلی است که با عقل ادراک می شود.
با این حال بر خلاف افلاطون که کلیات را موجودات واقعی و مستقل از انسان می دانست، وی جدایی کلیات از جزئیات را تنها در ذهن قائل بود، نه در خارج. او در رد مُثُل افلاطونی دلایل مختلفی ارائه کرد.

برای آگاهی از این دلایل نگاه کنید به:
و برای اطلاعات بیشتر از مابعدالطبیعه ارسطو می توانید بنگرید به:

سه شنبه 19/4/1386 - 16:17
پسندیدم 0
UserName