دوستى
توسط : Saratan X
اگر كسی تو را آنطور كه می خواهی دوست ندارد، به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName