هديه ي بزرگ خدا.
توسط : Saratan X
وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه ای بفرستد ، آن را در مشکلی می پیچد . هر چه مشکل بزرگتر باشد، هدیه هم بزرگتر است.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:19
پسندیدم 0
UserName