سخن زيباى حضرت عيسى مسيح.
توسط : Saratan X
دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم.
سه شنبه 19/4/1386 - 15:16
پسندیدم 0
UserName