تاريخچه بازيهاى آسيايي
توسط : Saratan X
دهلي ‪: ۱۹۵۱‬
حدود ‪ ۵۰۰‬ورزشكار از ‪ ۱۱‬كشور در اولين دوره بازي هاشركت كرده و در شش رشته ورزشي رقابت كردند.

سه كشور برتر در جدول توزيع مدالها (طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۵۸ ۱۴ ۲۰ ۲۴‬
هند ‪۵۱ ۱۹ ۱۸ ۱۵‬
ايران ‪۱۵ ۲ ۵ ۸‬

** مانيل ‪۱۹۵۴‬
هشت كشور جديد و جمعا ‪ ۱۹‬كشور با ‪ ۹۷۰‬ورزشكار در اين بازي‌ها حضور يافتند. دوچرخه سواري در اين دوره حذف شد اما هشت رشته ورزشي كه بوكس، تيراندازي و كشتي بدان افزوده شده بود، برگزار گرديد. كره جنوبي براي نخستين بار در بازي‌هاي آسيايي حضور يافت.

سه كشور برتر در جدول توزيع مدالها (طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۹۸ ۲۴ ۳۶ ۳۸‬
فيليپين ‪۴۵ ۱۷ ۱۴ ۱۴‬
كره جنوبي ‪۱۹ ۵ ۶ ۸‬

** توكيو ‪۱۹۵۸‬
تنيس، تنيس روي ميز، واليبال، دوچرخه سواري و هاكي افزوده شدند تا شمار رشته‌ها به ‪ ۱۳‬مورد برسد و ‪ ۱۴۲۲‬ورزشكار شركت كردند.

براي اولين بار مراسم حمل مشعل انجام شد.

سه كشور برتر در جدول توزيع مدالها (طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۳۹ ۳۰ ۴۲ ۶۷‬
فيليپين ‪۴۹ ۲۱ ۱۹ ۹‬
كره‌جنوبي ‪۲۵ ۱۰ ۷ ۸‬

** جاكارتا ‪۱۹۶۲‬
به دلايل سياسي شمار كشورهاي شركت‌كننده فقط ‪ ۱۶‬كشور بود و تايوان و رژيم صهيونيستي از بازيها كنار رفتند. در مجموع ‪ ۱۴۶۰‬ورزشكار در ‪۱۵‬ رشته رقابت كردند.

سه كشور برتر در جدول توزيع مدالها (طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۵۲ ۲۳ ۶۵ ۷۳‬
هند ‪۳۳ ۱۰ ۱۳ ۱۰‬
اندونزي ‪۴۸ ۲۷ ۱۲ ۹‬

** بانكوك ‪۱۹۶۶‬
رژيم صهيونيستي و تايوان به بازي‌ها بازگشتند و واليبال زنان براي اولين بار برگزار شد. حدود ‪ ۲۵۰۰‬ورزشكار از ‪ ۱۸‬كشور در ‪ ۱۴‬رشته شركت كردند.

تايلند در جمع سه كشور اول توزيع مدال‌ها قرار گرفت.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۶۴ ۳۳ ۵۳ ۷۸‬
كره‌جنوبي ‪۵۱ ۲۱ ۱۸ ۱۲‬
تايلند ‪۳۷ ۱۱ ۱۴ ۱۲‬

** بانكوك ‪۱۹۷۰‬
بازي‌ها بازهم به تايلند برگشت چون كره جنوبي به دلايل سياسي و مالي نتوانست از پس ميزباني برآيد. ‪ ۲۴۰۰‬ورزشكار از ‪ ۱۸‬كشور در ‪ ۱۳‬رشته ورزشي شركت كردند و قايقراني بادباني به مسابقات افزوده شد.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۲۲ ۲۳ ۴۷ ۷۴‬
كره‌جنوبي ‪۵۴ ۲۳ ۱۳ ۱۸‬
تايلند ‪۳۹ ۱۳ ۱۷ ۹‬

** تهران ‪۱۹۷۴‬
بازي‌ها براي نخستين بار در خاورميانه انجام شد و ‪ ۳۰۱۰‬ورزشكار از ‪ ۲۵‬كشور در ‪ ۱۶‬رشته شركت كردند. شمشيربازي و ژيمناستيك براي اولين بار افزوده شد.

چين براي نخستين بار در جمع سه كشور برتر قرار گرفت.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۷۲ ۴۹ ۵۱ ۷۲‬
چين ‪۱۰۲ ۲۶ ۴۴ ۳۲‬
ايران ‪۶۳ ۱۴ ۲۳ ۲۶‬

** بانكوك ‪۱۹۷۸‬
پايتخت تايلند براي سومين بار ميزبان بازي‌ها شد. بعداز انصراف سنگاپور و اسلام آباد از ميزباني بازي‌ها به دلايل سياسي و اقتصادي، بانكوك ميزباني را برعهده گرفت. تيروكمان و بولينگ افزوده شد و شمار شركت‌كنندگان به ‪ ۳۸۰۰‬نفر از ‪ ۲۵‬كشور در ‪ ۱۹‬رشته رسيد.

ژاپن براي هشتمين بار پياپي درصدر جدول توزيع مدالها ايستاد.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
ژاپن ‪۱۷۷ ۴۹ ۵۸ ۷۰‬
چين ‪۱۵۱ ۴۵ ۵۵ ۵۱‬
كره‌جنوبي ‪۷۰ ۳۲ ۲۰ ۱۸‬

** دهلي نو ‪۱۹۸۲‬
بيش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ورزشكار از ‪ ۳۳‬كشور در ‪ ۲۱‬رشته شركت كردند.

شمشيربازي و بولينگ حذف شده و سواركاري، قايقراني، هندبال و گلف افزوده شد. چين با كسب چهار مدال طلا بيشتراز ژاپن، درصدر قرار گرفت.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
چين ‪۱۵۳ ۴۱ ۵۱ ۶۱‬
ژاپن ‪۱۵۳ ۴۴ ۵۲ ۵۷‬
كره‌جنوبي ‪۹۳ ۳۷ ۲۸ ۲۸‬

** سئول ‪۱۹۸۶‬
دو سال قبل از المپيك ‪ ۱۹۸۸‬سئول، پايتخت كره جنوبي ميزبان ‪۵۰۰۰‬ ورزشكار از ‪ ۲۷‬كشور در ‪ ۲۵‬رشته بود.

براي نخستين بار بازي‌ها تحت نظارت شوراي المپيك آسيا برگزار شد.

جودو و تكواندو اضافه شد.

چين درصدر قرار گرفت و ژاپن كه هميشه صدرنشين بود به رتبه سوم تنزل كرد.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
چين ‪۲۲۲ ۴۶ ۸۲ ۹۴‬
كره‌جنوبي ‪۲۲۴ ۷۶ ۵۵ ۹۳‬
ژاپن ‪۲۱۱ ۷۷ ۷۶ ۵۸‬

** پكن ‪۱۹۹۰‬
چين براي نخستين بار ميزباني را برعهده گرفت و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۲۲‬ورزشكار از ‪ ۳۷‬كشور در ‪ ۲۷‬رشته رقابت كردند.

تكواندو و سواركاري حذف شدند. بوكس، كانو، كبدي، ووشو و سپك تاكرا نيز به بازي‌ها افزوده شد.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
چين ‪۳۴۱ ۵۱ ۱۰۷ ۱۸۳‬
كره‌جنوبي ‪۱۸۱ ۷۳ ۵۴ ۵۴‬
ژاپن ‪۱۷۴ ۷۶ ۶۰ ۳۸‬

** هيروشيما ‪۱۹۹۴‬
براي اولين بار بازي‌ها از پايتخت خارج شد. هيروشيما ميزبان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۲۸‬ورزشكاراز ‪ ۴۲‬كشور در ‪ ۳۴‬رشته بود.

قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان براي اولين بار حضور يافتند و كامبوج بعد از ‪ ۲۰‬سال به بازي‌ها بازگشت.

بيس بال، كاراته، پنجگانه مدرن و تنيس رشته‌هاي جديد بودند.

چين ‪۲۶۶ ۵۸ ۸۳ ۱۲۵‬
كره‌جنوبي ‪۲۱۸ ۷۹ ۷۵ ۶۴‬
ژاپن ‪۱۸۳ ۶۴ ۵۶ ۶۳‬

** بانكوك ‪۱۹۹۸‬
بازي‌ها براي چهارمين بار به تايلند بازگشت. راگبي، بيليارد، اسنوكر و اسكواش افزوده شدند.

شش هزار و ‪ ۷۰۰‬ورزشكار از ‪ ۴۱‬كشور در ‪ ۳۶‬رشته شركت كردند اما ميزبان نتوانست در جمع سه تيم برتر قرار گيرد.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
چين ‪۲۷۴ ۶۷ ۷۸ ۱۲۹‬
كره‌جنوبي ‪۱۶۴ ۵۳ ۴۶ ۶۵‬
ژاپن ‪۱۸۱ ۶۸ ۶۱ ۵۲‬

** بوسان ‪۲۰۰۲‬
در اين دوره كه چهاردهمين دوره بازي‌ها بود، ‪ ۴۴‬كشور در ‪ ۳۸‬رشته و ‪ ۴۲۰‬ماده به رقابت پرداختند.

افغانستان به بازي‌ها برگشت و تي‌مور شرقي اولين حضور را تجربه كرد.

چين براي ششمين بار در صدر نشست.

(طلا،نقره، برنز، جمع)
چين ‪۳۰۸ ۷۴ ۸۴ ۱۵۰‬
كره‌جنوبي ‪۲۶۰ ۸۴ ۸۰ ۹۶‬
ژاپن ‪۱۸۹ ۷۲ ۷۳ ۴۴‬

دوحه ‪۲۰۰۶‬
‪ ۴۲۳‬مسابقه

توسط:Saratan X
سه شنبه 19/4/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName