بی نیازترین انسان ها...
توسط : senator1990

بی نیاز ترین انسان ها آن است که 

گرفتار حرص و طمع نباشد .

بی نیازی به ثروت زیاد نیست .

بی نیازی حقیقی بی نیازی فکراست.

                                   پیامبر اکرم (ص)

نظر یادت نره...

 

سه شنبه 19/4/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName