درباره دیگران قضاوت می کنید؟
توسط : نگارینا

 

لازمه قضاوت،شکیبایی به هنگام شنیدن، تامل به هنگام گفتن، بصیرت به هنگام رسیدگی و بی طرفی به هنگام قضاوت است.

                                       

سه شنبه 19/4/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName