به فرموده پیامبر اکرم: هیچ...
توسط : senator1990

هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست .

و هیچ ثروتی مفید تر از عقل نیست .

هیچ فضیلتی مانند خوش  خویی نیست .

وهیچ عبادتی مانند تفکر نیست .

نظر یادت نره...

سه شنبه 19/4/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName