عزیز من سفر کرده . . .
توسط : عافی

عزیز من سفر کرده نمی آید دگر هرگز

که چشمم بررهش مانده نمی آید دگرهرگز

به دل امید او دارم به سر شوقش نمی دانم

که میمیرم من از این غم نمی آید دگر هرگز

سه شنبه 19/4/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName