غرور و خودپسندي
توسط : حامد...
 

غرور و خودپسندي عبادت هفتاد ساله را نابود مي كند.

سه شنبه 19/4/1386 - 7:55
پسندیدم 0
UserName