عشق پرواز
توسط : ashory_ashory

 تقدیم به همه معلولان ، انهایی که سعی میکنند با زندگی دوست و یار صمیمی باشند

درونم عشق پروازی بلند است                                       اگر یاری نمایی می توانم

ما میتوانیم ، با کمک تو

سه شنبه 19/4/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName