دو چیز در زندگی مایه اندوه است :
توسط : حامد...
 

دو چیز در زندگی مایه اندوه است : اول آنکه به مراد نرسی و دوم آنکه برسی

سه شنبه 19/4/1386 - 7:40
پسندیدم 0
UserName