الهي شكرت كه ميگوييم شكرت !
توسط : Vistaaaaa
الهي شكرت كه ميگوييم شكرت !
هر شكري كه به جا ميآريم خودش جاي شكر داره و شكري كه بابت توفيق شكرگزاري انجام ميديم هم جاي شكر گزاري داره و ما هيچ وقت نميتونيم شكر گزار واقعي باشيم حتي براي يه دونه نعمت كوچولو!
شكرا لله
سه شنبه 19/4/1386 - 0:24
پسندیدم 0
UserName