بهترین پس انداز...
توسط : senator1990

دل شاکر

زبان ذاکر

وزن پارسایی که در کار دنیا وآخرت کمکت کند>

بهترین پس انداز تو خواهد بود.

                   پیامبر اکرم (ص)

         نظر...
دوشنبه 18/4/1386 - 20:34
پسندیدم 0
UserName