کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب :

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب :


تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد. در شیرین کردن آبهای شور نیز انرژی هستهای کاربرد دارد.
دوشنبه 18/4/1386 - 19:22
پسندیدم 0
UserName