سایتهای جستجوی وبها
سایتهای جستجوی وبها
به منظور دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز باید تدابیری اتخاذ شود تا این نوع اطلاعات در شبکه جستجو شود در شبکه دو نوع ابزار برای جستجو وجود دارد:
الف- جستجو با وسیله جستجو: در این روش قسمتی از اطلاعات جستجو می‌شود مانند سایت AltaVista
ب- جستجوی مستقیم: در این روش فهرست سایتهای اطلاعات موجود ارائه می‌گردد مانند سایت Yahoo
لازم به ذکر است در جستجو اگر موضوع مورد جستجو کاملا مشخص شده باشد کل موضوع در داخل گیومه قرار می‌‌گیرد و اگر موضوع کاملا مشخص نباشد، قسمتی از اطلاعات که در داخل گیومه نوشته می‌شود جهت جستجو کافی است.

دوشنبه 18/4/1386 - 19:11
پسندیدم 0
UserName