جلوگیری از امور نامطلوب در اینترنت:
جلوگیری از امور نامطلوب در اینترنت:
شبکه جهانی اینترنت به دلیل عمومیت داشتن به رغم کمکهایی که در عصر اطلاعات به بشریت انجام می‌دهد متاسفانه مورد سؤاستفاده قرارگرفته و محیطهای سالم خانواده‌ها را نگران برنامه‌های ضد ارزشی کرده است. خانواده‌هایی که می‌خواهند از آن همه پیشرفت و تخصص برای شکوفایی استعداهای فرزندان معصومشان استفاده کنند با زشتکاری افرادی که فضا را ناسالم کرده‌اند مواجه می‌شوند.
برای حل این مشکل می‌توان به راه حلهای زیر اشاره نمود:
1- در کنار فرزندان به موازات آنها در شبکه حرکت شود و از وارد شدن به محیطهای غیر اخلاقی جلوگیری گردد. البته این نوع جلوگیری همواره مقدور نمی‌باشد
2- استفاده از برنامه‌های اختصاصی که در شبکه اینترنت وجود دارد که مانع استفاده از محیطهای نامناسب می‌گردد این برنامه‌ها با نام دیوار آتشین معروفند (Fire Wall)
3- سایتهای کودکان و نوجوانان راشناسایی وجهت استفاده در اختیار آنها قرار گیرد
4- در طراحی برنامه‌‌های اینترنت، برنامه‌ها طبقه بندی می‌شوند و سایتهای بزرگسالان با کلمه رمز اضافی اجازه استفاده را دارند
5- سایتهای دانشگاهی مناسبترین و سالمترین سایتهای اطلاع‌رسانی هستند که محدودیتهای لازم اعمال می‌شود سعی شود در صورت امکان در انتخاب مرکز سرویس دهنده از این مراکز استفاده گردد.

دوشنبه 18/4/1386 - 18:58
پسندیدم 0
UserName