سه عامل در انتخاب یک ISP خوب مؤثر است:
سه عامل در انتخاب یک ISP خوب مؤثر است:
الف- قیمت: واحدهای ISP برای جلب مشتری بیشتر از طریق کاهش قیمت رقابت می‌کنند
ب- اطمینان: اطمینان از وجود خط آزاد در شماره گیری
ج- پیشتیبانی فنی: پشتیبانی از اینکه به هنگام بروز اشکال مشکل رفع خواهد شد
دوشنبه 18/4/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName