علم، مهندسی و فن آوری

 


علم، مطالعه پدیده ها و حقایق می باشد. مهندسی، کاربرد دانشی که بطور علمی آموخته شده، برای توسعه محصولات می باشد. فن آوری استفاده از محصولات مهندسی است. مثلاً جریان الکترونها، جریان الکتریکی را می سازد، این حقیقت، یک مفهوم در علم می باشد. وقتی جریان الکتریکی از یک وسیله نیمه هادی مانند سیلیکون یا ژرمانیسم عبور می کند، فرایند را الکترونیک می نامیم، ساخت یک وسیله الکترونیک با استفاده از مفهوم الکترونیک، مهندسی الکترونیک است. رایانه ها با استفاده از مهندسی الکترونیک ساخته شده اند. استفاده از رایانه برای ذخیره اطلاعات، پردازش اطلاعات و فرستادن آن از یک جا به جای دیگر از طریق تجهیزات ارتباط راه دور و به طریقه ایمن، فن آوری اطلاعات نامیده می شود.

اصطلاح فن آوری، اغلب اختراعات و ابزاری را که از اصول علمی و فرایندهای تازه کشف شده، استفاده می کنند، توصیف می کند. درهر حال، حتی اختراعات بسیار کهن مانند چرخ نمونه ای از فن آوری هستند.

تعریف دیگری از فن آوری در اقتصاد کاربرد دارد. به فن آوری به عنوان وضعیت جاری دانش ما درباره چگونگی ترکیب منابع برای تولید محصولات مطلوب، (و دانش ما از آنچه می تواند تولید شود) می نگرد، بدین ترتیب، هر گاه دانش فنی ما افزایش می یابد، می توانیم تغییرات صنعتی را ببینیم.
دوشنبه 18/4/1386 - 18:54
پسندیدم 0
UserName