پرنده اي زيبا
توسط : حامد...
 

پرنده اي زيبا يا حيواني كوچك را در خانه نگه داريد. بدو مهر بورزيد و از اين راه ، دست ياري براي راهيابي به آرامش بيابيد

دوشنبه 18/4/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName