احساس ناخوشايند به ديگران،
توسط : حامد...
 

احساس ناخوشايند به ديگران، شما را آزار مي دهد نه ديگران را. به خاطر آرامش خويش بخشنده باشيد.

دوشنبه 18/4/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName