حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

نماز موجب فتح و گشايش ابواب جنت برای او مي باشد و مهريه حورالعين

وثمن و بهای بهشت است .

الصلاة ... مفتاحا للجنة و مهورا لحورالعين و ثمناللجنة

 ( بحار الانوار، ج ,82 ص 231 )

دوشنبه 18/4/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName